בקניית מוצרים קטנים מעל 300 ש"ח - משלוח חינם*
(לא כולל אזור הערבה, רמת הגולן, ים המלח, והגליל)

מדיניות החזרת מוצרים

  1. החזרה/החלפה של המוצר על ידי הלקוח:

6.1 בכל רכישה שתבוצע באתר, יכול הלקוח לבטלה עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים. בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. לביטול רכישה יש צורך לשלוח אימייל לכתובת מייל שיהיה לנו??? לאחר בירור שאכן הלקוח מעוניין בביטול הזמנתו, על הלקוח להחזיר את המוצר למחסני “טרזור” או לחילופין לבקש מהחברה שתשלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונו. לאחר החזרת המוצר יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבור המוצר בקיזוז 5% מסכום הרכישה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם ובקיזוז דמי המשלוח במידה והיו.

6.2 לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה וכן מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים פסידים. 

6.3 אם בעת ביצוע ההזמנה נמסרו על ידי הלקוח פרטי זיהוי שגויים, טרזור אינה אחראית באם ההזמנה לא הגיעה ליעדה.  יצויין כי במקרה שהמוצר יחזור אל טרזור עקב מסירת הפרטים המוטעים שנמסרו על ידי הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

6.4 החלפת המוצר תתאפשר באם הגיע המוצר אל הלקוח שבור או פגום. החלפת המוצר במוצר זהה או שווה ערך תעשה על חשבון “טרזור”, בכפוף למלאי הקיים. והיה ולא נוכל לספק מוצר חליפי, יזוכה הלקוח  באופן מיידי.

בכדי שהלקוח יהיה זכאי להחזר או ההחלפה, במקרה והמוצר הגיע שבור כאמור, על הלקוח לצלם אותו ולשלוח את התמונה בצרוף פרטיו למייל מייל שיהיה לנו??? תוך 24 שעות מקבלתו ואנו ניצור איתו קשר. יצויין כי תמונת מוצר שבור שתשלח לאחר 24 שעות מעת  קבלת המוצר – לא תזכה את הלקוח באפשרות החלפת המוצר.

 

  1. ביטול הזמנת מוצר על ידי “טרזור“:

 7.1 “טרזור” רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים:

אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחו/או צד ג’ כלשהו.

אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו.

המוצר אינו קיים במלאי או שאין צפי מתי יגיע , או שהספק הודיע כי למרות הבטחתו שהמוצר יגיע

הרי הוא מודיע לטרזור כי המוצר לא יגיע או לא יגיע בקרוב.

7.2 אם הסתבר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית “טרזור” לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה הזמנת המוצר, כאמור, “טרזור” לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

7.3  “טרזור” תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.

דילוג לתוכן